Categorieën
programmeren wiskunde

Rijen afwisselen met modulus

Een korte uitleg over een javascript dat iedere rij in html een andere achtergrond kleur geeft. We gaan de modulus-operator gebruiken.

Hieronder het eindresultaat dat we willen bereiken:

Categorieën
programmeren wiskunde

Perfecte getallen..

In de eerste aflevering van Lewis (de sequel van de politieserie Morse) komt de fascinatie voor perfecte getallen aan bod. Het speelt zich dan ook af in Oxford. Perfecte getallen zijn gehele getallen die gelijk zijn aan de som van hun deelcijfers. Het kleinste perfecte getallen is 6, want deelbaar door 1 ,2 en 3 die opgeteld 6 zijn. Kunnen wij deze getallen vinden met een klein javascript? We gaan het op 2 manieren proberen.

Categorieën
programmeren wiskunde

Overal een andere tijd

Onze klok en tijdzones zijn een vereenvoudiging van de zonnetijd. Eigenlijk is op iedere plaats het moment waarop bijv. de zon het hoogste punt bereikt, anders. We gaan eens kijken, of we eenvoudig kunnen bereken, hoeveel tijdverschil er is tussen twee personen die op een meter afstand staan