Categorieën
boeken geschiedenis

Byzantium, van Pasen tot Poetin

Het Romeinse Rijk is niet gevallen in 476, maar is verplaatst naar het oosten door keizer Constantijn in 330. De nieuwe hoofdstad, Constantinopel, werd het Nieuwe Rome genoemd, op de plek waar Byzantion (Latijn: Byzantium) lag. Terwijl het westen zich opwierp als opvolger van het west-romeinse rijk, bleef in het oosten het oost-romeinse rijk bijna 1000 jaar bestaan. Waarom is dat zo onbekend in het westen? En waarom verdedigt Poetin deze traditie?

Categorieën
boeken geschiedenis

een groot ontwerp

Kan het boek “Dit is Europa, de geschiedenis van een unie” van auteur: Hendrik Vos ons iets leren over ontwerpen? link

Boeiend boek

auteur: Hendrik Vos

Dit is een geweldig boek van ruim 600 pagina’s over de ontstaansgschiedernis van Europa. Zeker een aanrader. Wat is het verschil tussen de Raad van Europa en de Europese Raad? En hoe is het kolossale bouwwerk dat de Europe Unie is, in elkaar gezet?

Deze fascinerende geschiedenis leest als een trein. Geestig en scherp beschreven, rol je van het ene scharniermoment en het andere. Telkens kwamen krantenkoppen of -foto’s van toen weer in herinnering.

Categorieën
boeken geschiedenis

Opkomst van de burgerij

Waarschijnlijk kun je de huidige tijd beter begrijpen als je leest hoe het leven in vorige eeuwen was. De negentiende eeuw was een periode van grote veranderingen: de industriële revolutie die de maatschappij enorm beïnvloedde maar ook de naweeën van de franse revolutie met oorlogen in Europa en daarbuiten. Het boek “De eeuw van Schnitzler” van Peter Gay brengt je mee naar het Europa van de 19de eeuw. Hij legt vooral uit dat ons beeld van de burgerij (die toen opkwam) niet klopt. Die wordt snel gezapig en kleingeestig genoemd, terwijl veel initiatieven en opvattingen de weg naar de 20ste eeuw toen hebben voorbereid.

Kijk bijvoorbeeld naar het aantal stemgerechtigden in Frankrijk in 1814: slecht 1 % voor de volwassen mannen hadden stemrecht. Dit aantal werd in 1831, na de revolutie van het jaar daarvoor, verdrievoudigd. Nog steeds maar 3 %.