Categorieën
visueel ontwerp

Uitleg met een schetsboek

Deze keynote-video uit 2011 van Bill Verplank blijft boeiend, om na jaren nog eens terug te zien. Geweldig om zijn schetsen te zien ontstaan als ondersteuning en representatie van wat hij benoemt en samenvoegt ivm de interactie mens – machine, maar ook over de mogelijke rol van een ontwerper. Welke vragen stellen wij aan de ander, aan elkaar?

Categorieën
programmeren

Van schets naar recht

Een eenvoudige uitdaging: kan ik een slordige lijn tekenen op een canvas in html die daarna vanzelf een rechte lijn wordt? Hieronder staat een eerste versie met behulp van de P5-bibliotheek. Voor mobiele devices (jouw telefoon dus): klik hier.

De broncode voor deze eerste versie vind je hier. Er volgt nog een uitbreiding naar het herkennen van gebogen curves en, hopelijk, een vereenvoudiging naar bijv. een rechthoek.

Categorieën
programmeren wiskunde

Rijen afwisselen met modulus

Een korte uitleg over een javascript dat iedere rij in html een andere achtergrond kleur geeft. We gaan de modulus-operator gebruiken.

Hieronder het eindresultaat dat we willen bereiken:

Categorieën
programmeren wiskunde

Perfecte getallen..

In de eerste aflevering van Lewis (de sequel van de politieserie Morse) komt de fascinatie voor perfecte getallen aan bod. Het speelt zich dan ook af in Oxford. Perfecte getallen zijn gehele getallen die gelijk zijn aan de som van hun deelcijfers. Het kleinste perfecte getallen is 6, want deelbaar door 1 ,2 en 3 die opgeteld 6 zijn. Kunnen wij deze getallen vinden met een klein javascript? We gaan het op 2 manieren proberen.

Categorieën
boeken geschiedenis Uncategorized

Het boek met een nieuwe geschiedenis

In 2021 kwam het opzienbarende boek uit van David Graeber en David Wengrow: “The Dawn of Everything: A New History of Humanity”. Dit geweldige boek is in het Nederlands vertaald. Je beseft tijdens het lezen al snel hoe de complexe evolutie van “het” jagerverzamelaar-bestaan naar “de” agrarische samenleving, veel te eenvoudig is voorgesteld.

Niet alleen Rousseau maar ook recente auteurs zoals Harari en Pinker schetsen een vertekend beeld van vroeger. Dit boek is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in nieuwe inzichten in de vroege geschiedenis. Mensen hebben niet overal klakkeloos de landbouw – en de zogenoemde onvermijdelijke stedenbouw en ongelijkheid – aanvaard. Integendeel: er is geëxperimenteerd met tussenvormen (jagen én gewassen verbouwen). Dit is een hoopvol uitgangspunt voor ons: ook wij kunnen bestaande structuren bijsturen of vervangen

Categorieën
visueel ontwerp

perfectionisme: illusie?

“Ik ben pas tevreden als het perfect is”. Dit is een veelgehoorde uitspraak van jonge ontwerpers. De bedoeling is ongetwijfeld goed maar klopt dit uitgangspunt wel? Hoe zeker weet je dat iets perfect is?

Categorieën
muziek

Een prelude van Bach

Categorieën
programmeren wiskunde

Overal een andere tijd

Onze klok en tijdzones zijn een vereenvoudiging van de zonnetijd. Eigenlijk is op iedere plaats het moment waarop bijv. de zon het hoogste punt bereikt, anders. We gaan eens kijken, of we eenvoudig kunnen bereken, hoeveel tijdverschil er is tussen twee personen die op een meter afstand staan

Categorieën
programmeren Uncategorized

sterren met class in p5

P5 is de omzetting van Processing in een library in javascript. In deze blog wordt in stappen getoond hoe je een class-functie kunt maken javascript. We maken een sterrenhemel, zie hieronder.

Categorieën
programmeren visueel ontwerp

Spelen met p5

Een testje met een logo voor “iets” is hier in p5 gemaakt.

P5 kan een hulp zijn om snel een adaptief ontwerp te maken.